Technisch Adviesbureau Kaandorp

■ Home      ■ Contact      ■ Dienstverlening      ■ Meten      ■ Duurzaamheid      ■ Referenties

Laatste update: 07-01-2021

 

 

Onderstaand vind u een (kleine) greep uit de prachtige projecten die wij in de afgelopen jaren hebben mogen uitvoeren.

De logos van bedrijven, partners en partijen waarmee is samengewerkt leiden naar hun websites.

2020

Plaatsen zuur- en veilighiedskast Universiteitsgebouw Binnengasthuisterrein 5

 

In gebouw BG-5 van de Universiteit van Amsterdam hebben wij een zuurkast en een veiligheidskast laten plaatsen. Door goed overleg net de gebruikers is de juiste keuze gemaakt in deze laboratoriumapparatuur die zal worden gebruikt voor onderzoek naar en het schoonmaken van kunstobjecten.

 

In opdracht van:

Transmissieberekening gebouw Teijin Aramid gebouw C6

 

Voor NIVAB hebben wij een grote transmissieberekening opgesteld voor gebouw C6.

 

In opdracht van:

Ontwerp en tekeningen voor 5 appartementen aan de Keizersgracht

 

Voor DAAN installatietechniek hebben wij het ontwerp en het tekenwerk opgesteld voor de sanitaire installaties en de klimaatinstallaties voor 5 appartementen aan de Keizersgracht. Deze documenten zijn gebruikt voor de realisatiefase van dit project.

 

In opdracht van:

Transmissie- koellast en temperatuur overschrijdingsberekening DTC Zoetermeer

 

Voor BAM Techniek Rogtterdam hebben wij de VABI berekeningen opgesteld voor het DTC gebouw in Zoetermeer.

In opdracht van:

Rioolonderzoek Hertingenstraat Amsterdam

 

In opdracht van R vd Wal Riooltechniek hebben wij een onderzoek naar de binnenriolering uitgewerkt. Door derden zijn bouwkundige tekeningen gemaakt van elk type appartament. Deze tekeningen zijn door ons omgezet in complete blokoverzichten. Daarin zijn de opgenomen binnenrioleringen uitgetekend waardoor een herstelplan kan worden gemaakt dat is gebaseerd op de actuele situatie.

 

In opdracht van:

Woningen Zaanse Oever

 

In opdracht van Feenstra en van Goor hebben wij de installatietekeningen gemaakt voor de woningen van project Zaanse Oever.

Vooral de coordinatie tussen riolering, ventilatie en de sleuven in de kanaalplaatvloeren vormde een mooie uitdaging die met succes is voltooid.

 

In opdracht van:

Trinity gebouw Amsterdam

 

In opdracht van M&O Techniek hebben wij de CV installaties ontworpen voor 133 woningen in de voormalige Trinity kantoortorens. De CV installaties worden gevoed door Vattenvall Stadsverwarming. Daarvoor zijn voor elke individuele woning de warnmteverliesberekening, leidingberekeningen en inregelgegevens uitgewerkt.

 

In opdracht van:

 

 

Koellast- en Transmissieberekening TMG gebouwen Amsterdam

 

In opdracht van NIVAB hebben wij een koellast- en transmissieberekening gemaakt in VABI Elements.

 

 

In opdracht van:

 

Cultureel Centrum Krommenie

 

In opdracht van ISN hebben wij een volledig ontwerp opgesteld voor het nieuw te bouwen cultureel centrum in Krommenie. Een gasloze installatie die rekening houdt met het gebruikt van de ruimten door groepen.

 

In opdracht van:

ISN Krommenie

 

In samenwerking met:

 

 

Swarovski Utrecht

 

In April hebben wij het nieuwe filiaal van Swarovski in Utrect opgeleverd. De winkel is gevestigd in Winkelcentrum Hoog Catharijne. Wederom een prachtig resultaat!!

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

&

 

2019

Zonnepanelen Universitair Sportcentrum Amsterdam

 

Afgelopen jaar hebben wij voor het USC het project begeleid waarin 1200 verlengde HR zonnepanelen zijn geplaatst op het Universum in Amsterdam. Het project is begonnen met een selectie van een leverancier van de installatie in een leasevorm. Die is gevonden in Janszon uit Amsterdam.

Na de selectie is een langdurig traject opgestart waarin een technischontwerp is gemaakt om de panelen te bevestigen op de enorme ronde daken van de sportzalen van het USC. Nadat het ontwerp technisch gereed was en alle contracten en vergunningen waren geregeld kon de montage in 2019 einelijk van start gaan met een geweldig zonnepanelenveld als resultaat. Nieuwsgierig naar een leuke film met een soort timelaps van de uitvoering: klik hier (youtube) & linkedin

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

 

Zonnepanelen gemeentehuis Wormer

 

Voor de gemeente Wormerland hebben wij een plan uitgewerkt voor het plaatsen van ruim 200 zonnepanelen op het dak van het geemntehuis in Wormer. Na een analyse van het eletraverbruik van het gebouw is gezocht naar een optimaal ontwerp van de zonnepanelen. De opbrengsten van diverse opstellingen zijn doorgerekend, rekening houdend met beschaduwing, ruimte voor onderhoud en bestaande obstakels op het dak. Het dak wordt hierdoor zo optimaal mogelijk vol gelegd met hoor-rendementspanelen. Dit veld zal bijdragen aan een zeer aanzienlijke besparing van het elektraverbruik van het gemeentehuis!

 

In opdracht van:

Ontwerp installaties Bulldog Hotel Amsterdam

 

In opdracht van The Bulldog in Amsterdam hebben wij het complete ontwerp voor de installaties uitgewerkt ten behoeve van de renovatie. Verdaarzaming van de installaties en het verhogen van het comfort stonden centraal. In het ontwerpteam waren naast de opdrachtgever ook de installateurs reeds betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Hierdoor is het resultaat van de ontwerfase direct overgedragen aan het uitvoeringsteam!

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

&

 

Transmissieberekening Akerdam Beverwijk

 

Voor de van der Wal Groep hebben wij de transmissieberekening gemaakt voor de appartementen aan de Akerdam te Beverwijk. Deze berekening is uitgewerkt in Vabi Elements.

 

Ontwerp installaties villa in het Carre te Bloemendaal

 

Voor Kapitein BV hebben wij het ontwerp gemaakt voor de installaties in ??n van de prachtige villa's in de monumentale Carre van Bloemendaal. De wensen en eisen van de klant worden in dit soort ontwerpen omgezet tot werktekeningen inclusief alle benodigde berekeningen!

 

Kapitein BV Loodgieter en Installateur Haarlem en omgeving.

Ontwerp installaties 18 appartementen tw Wormer

 

In Wormer gaat woningbouwvereniging Wormerwonen 18 nieuwe woningen bouwen in drie gebouwen. Voor deze woningen hebben wij een volledig ontwerp gemaakt van alle installaties. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben wij de EPC, MPG, daglicht-, en ventilatieberekening verzorgt. Om een goed ontwerp van de individuele warmtepompinstallaties te kunnen maken zijn ook de transmissieberekeningen gemaakt. Het geleverde definitief ontwerp zal zeker een goede basis vormen voor de uitvoering van het werk!!

 

WW

 

Ontwerp installatie voor de realisatie van een woning in de monumentale Witte Kerk in Bakkum

 

In opdracht van Elan bouwkundig advies hebben wij de installaties uitgewerkt voor een monumentaal kerkgebouw in de duinen van Bakkum. Het gebouw zal worden verbouwd tot een woning waarbij alle monumentale kenmerken zichtbaar zullen blijven, zowel binnen als buiten het gebouw. De installaties moesten uiteraard het gewenste comfort leveren maar ook duurzaamheid was een belangerijk uitgangspunt in het ontwerp.

 

In opdracht van:

Elan

 

 

Engineering aanpassingen aan de klimaatinstallatie voor Universal Music te Hilversum

 

In opdracht van Universal Music hebben wij een ontwerp gemaakt voor het aanpassen van de klimaatinstallaties in hun nieuwe kantoor in het M-gebouw in Hilversum.

De nieuwe installaties zijn aangepast op de meer open indeling van de ruimten en diverse nieuwe overlegplaatsen.

Universal music

In samenwerking met:

 

 

 

US-gevel

Ontwerp koelinstallatie mayonaise-opslag

 

Voor van Wijngaarden voeren wij een onderzoek uit naar de meest optimale manier van koelen voor een nieuw te bouwen opslagloods. Er zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van vrije koeling met buitenlucht. Voor de warmste dagen van het jaar zal een aanvullende koelinstallatie zorgdragen voor de juiste klimatisering van de opslagloods. Daarnaast zullen wij ook de standaard installaties ontwerpen voor de uitbreiding, sanitaire ruimten en de vloerverwarming welke de dokshelters ijsvrij moeten houden.

 

In opdracht van:

Wijngaarden_logo

 

 

Ontwerp klimaatinstallatie bedrijfspand Lenting

 

In opdracht van Installatiebedrijf Lenting hebben wij een ontwerp gemaakt voor een klimaatsysteem voor hun nieuwe bedrijfsgebouw. Het doel van het ontwerp was het combineren van koeling en verwarming door klimaatunits en vloerverwarming. Dit systeem hebben wij uitgewerkt inclusief de regelingen die zullen zorgen voor een goed binnenklimaat in alle vertrekken van het gebouw. Met de apparatuur van Mitsubishi Electric is gekozen voor een complete en gasloze oplossing!

In opdracht van:

 

Lenting

Renovatie Swarovski Arnhem

 

In opdracht van Swarovski hebben wij een integraal ontwerp opgezet voor de installaties in de winkel in Arnhem welke gerenoveerd en gemoderniseerd wordt. Voor het ontwerp zijn de eerdere ontwerpen van voorgaande renovaties en inrichtingen van hun winkels in Nederland ingepast in het totale plan. Binnen het team verzorgen wij de begeleiding van het ontwerp, de realisatie, oplevering en de overdracht van de installaties.

 

In opdracht van:

 

 

 

swarovski arnhem

2018

Busitel gebouw fase III

 

In opdracht van M&O Techniek hebben wij een tender uitgewerkt voor het laatste deel van het Busitel gebouw i Amsterdam.

 

Het laatste gedeelte van het gebouw zal worden getransformeerd tot moderne kantoorruimten. Het gebouw zal worden voorzien van de nodige sanitaire installaties, maar ook van een nieuw klimaatsysteem. Het klimaatsysteem bestaat uit een luchtbehandelingsinstallatie die verse lucht op de werkplekken toevoert en de vervuilde lucht afvoert. Deze lucht zal met warmtepompen worden verkoeld of verwarmd. De kantoren worden daarnaast voorzien van een klimaatunit die kan koelen of verwarmen met behulp van in totaal 12 warmtepompen. Het eindresultaat is daardoor een zeer duurzame, energiezuinige en gasloze installatie die op elke werkplek het gewenste binnenklimaat zal verzorgen!

 

In opdracht van:

 

Busitel III

13 appartementen te Obdam

 

In opdracht van Kamp Bouwbedrijf nemen wij deel aan dit mooie nieuwbouwproject. Binnen onze opdracht verzorgen wij de co?rdinatie tussen de installateurs, bouwkunde en NUTS bedrijven.

 

Bovenliggend doel in dit unieke project is het voorkomen van faalkosten en het versnellen en versoepelen van het gehele ontwerptraject. Juist in de werkvoorbereidingsfase is veel winst te behalen voor alle partijen. Door de uitvoerende kennis te combineren met een goede projectopzet verwachten wij dit doel gezamenlijk te bereiken!

 

In opdracht van:

Renovatie Swarovski Rotterdam

 

In opdracht van Swarovski hebben wij een integraal ontwerp opgezet voor de installaties in de winkel in Rotterdam welke gerenoveerd en gemoderniseerd wordt. Het ontwerp zal als blauwdruk worden gebruikt bij toekomstige renovaties en inrichtingen van hun winkels in Nederland. Binnen het team verzorgen wij de begeleiding van het ontwerp, de realisatie en de oplevering en overdracht van de installaties.

 

In opdracht van:

 

 

 

Transformatie van kantoor naar 104 appartementen te Haarlem

 

In opdracht van M&O Techniek uit Wormer hebben wij de engineering verzorgt voor alle de werktuigkundige installaties binnen dit project. Een bestaand kantoorgebouw zal worden verbouwd tot 104 appartementen.

 

De opdrachtgever heeft in project verregaande duurzame ambities. Zo wordt elke woning voorzien van een eigen warmtepomp welke zorgt voor verwarming en warm tapwater. De ventilatielucht van alle woningen wordt in de parkeergarage uitgeblazen in plaats van op het dak, om de warmte uit deze lucht te laten hergebruiken door de warmtepompen.

 

In opdracht van:

 

Nieuwbouwwoning te Blaricum

 

Voor een particuliere opdrachtgever hebben wij de installaties ontworpen voor hen nieuw te bouwen Villa in Blaricum. In het ontwerp stonden comfort en duurzaamheid centraal. Daarnaast zijn de nodige voorzieningen meegenomen in het ontwerp om de installaties in de toekomst volledig gasloos te kunnen maken.

 

Particuliere opdrachtgever

 

Nieuwbouwwoning te Limmen

 

Voor een particuliere opdrachtgever begeleiden wij het gehele traject voor de realisatie van hun nieuw te bouwen woning. In de voorbereidende fase hebben zijn installaties in de woning ontworpen. De opdrachtgevers hebben een hoge ambitie wat betreft duurzaamheid, met als ultiem doel een positieve energiebalans. Uiteraard is de woning om die reden gasloos ontworpen. De verwarming, koeling en de warmwatervoorziening zal worden gerealiseerd door middel van een zeer stille lucht-lucht warmtepomp, aangevuld met een klimaatvloer voor koelen en verwarmen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om met ventilatielucht aanvullend te koelen zal geen aparte airconditioning nodig zijn.

 

Particuliere opdrachtgever

 

Installatieontwerp monumentale Villa in Voorburg

 

Voor een monumentale Villa in Voorburg hebben wij de installaties ontorpen. De villa wordt inpandig gerenoveerd. Daarbij worden alle installaties gemoderniseerd. Voor de ventilatie is in dit project gekozen voor verdringingsventilatie waarbij de lucht wordt ingebracht op de begane grond. Dooroverstroom gaat deze lucht door de kelders en trappenhuizen terug naar de ventilator. Hierdoor worden het binnenklimaat, koude vloeren en vochtproblemen in het gebouw in een klap opgelost. 

 

In samenwerking met:

 

 

Advies vervangen en verduurzamen opwekinstallaties kantoor Wormerwonen

 

Voor Wormerwonen hebben wij een advies geschreven voor het vervangen van de opwekking van de klimaatinstallaties. In de winter is onderzocht of de installaties voldoende presteren bij lagere verwarmingwater temperaturen. Met de uitkomsten van dat onderzoek is een opwekking ontworpen waar de atmosferische CV toestellen worden vervangen voor een lucht-water warmtepompsysteem. Ook de luchtbehandelingskast wordt vervangen voor een model met energiezuinigere EC ventilatoren en een warmtewiel. Daardoor zal de opwekking volledig elektrisch zijn en kan de gasleiding buiten bedrijf gesteld worden!

 

In opdracht van:

 

 

Ontwerpteam dialysecentrum Spaarne Gasthuis

 

In opdracht van Geelronitz hebben wij deelgenomen aan het ontwerpteam voor de renovatie van het dialysecentrum van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Een samenwerking met de bouwkundigen, architecten en de gebruikers van het gebouw heeft geresulteerd in een installatietechnisch ontwerp dat zowel de duurzaamheid als het binnenklimaat van het gebouw enorm zal verbeteren. Dat alles ontworpen binnen de mogelijkheden van een gebouw dat bestaat uit prefabunits.

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

Tekenwerk Plaza Hotel Almere

 

Voor Totalklima hebben wij de werktekeningen voor de ventilatie, koeling en verwarming verzorgt voor het Plaza Hotel in Almere. Dit hotel bevat naast normale hotelkamers ook longstaykamers met een tweede kamer en een pantry.

 

In opdracht van:

Klimaatverbetering tennishal USC

 

In opdracht van het USC hebben wij een plan uitgewerkt en ten uitvoer laten brengen voor het verbeteren van de luchtverdeling in de tennishallen. Ook het verlagen van het installatiegeluid was onderdeel van dit werk. Door het bouwen van bouwkundige geluiddempers kon het geluid van de installatie met 20dB(A) worden verlaagd. Voor de luchtverdeling is een ontwerp gemaakt waarbij luchtverdeelslangen van KE-Fibertec zijn toegepast. Temperatuurverschillen van bijna 10�C in de hal zijn door deze ingreep gereduceerd tot maximaal 1�C.

 

In opdracht van:

2017

Ontwerp verbetering duurzaamheid Vrije School

 

Voor de vrije school Zaanstreek Waterland stellen wij een verbeterplan op voor de klimaatinstallaties in het schoolgebouw in Zaandam. Dit ontwerp dient bij te dragen aan de verbetering van het binnenklimaat in het gebouw �n te zijn voorbereid op een gasloos gebouw. Het doel is deze verbeteringen gefaseerd tijdens toekomstige verbouwingen door te voeren om op die manier integraal te komen tot een gerenoveerd en toekomstbesteding gebouw. Het plan en de ontwerpen zullen in de toekomst worden gebruikt als blauwdruk voor renovaties van andere locaties van de Vrije School.

  

In opdracht van:

 

In samenwerking met

 

mede mogelijk gemaakt door

 

Renovatie Stadhuis Harderwijk

 

Wij nemen deel aan het ontwerpteam van het monumentale stadhuis op de Markt in Harderwijk. Het doel van het project is het renoveren van het gebouw en het verbeteren van het binnenklimaat zonder afbreuk te doen aan de inpandige en uitpandige monumentale kenmerken. Wij zullen in dit project een energiezuinig ontwerp verzorgen voor de klimaatinstallaties �n een compleet advies opstellen voor de elektrotechnische installaties.

  

In opdracht van:

Renovatie bibliotheek Delft

 

In Delft zullen DOK (taaleducatie) en VAK (kunst- en cultuureducatie) samen gehuisvest worden in het huidige gebouw van DOK. Hiervoor moet het gebouw grondig verbouwd worden. Wij hebben in dat project de opdracht gekregen om de installaties voor hun nieuwe huisvesting op maat te ontwerpen. Tijden veranderen en zo ook de activiteiten van deze twee organisaties. Naast de bibliotheekfunctie in de open ruimtes zullen er diverse op maat gemaakte ruimtes worden gecre�erd voor uiteenlopende multiculturele functies. Zo zullen er ruimtes worden ingericht voor onder andere muziek, dans, theater, multimedia, schilderen, lezen. Op de begane grond zal een open keuken in de entree zorgen voor een gastvrije ontvangst!

  

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

Tekenwerk 40 woningen Broekhorn

 

Voor M&O Techniek hebben wij de werktekenngen gemaakt voor 40 nieuwbouwwoningen "Broekhorn".

 

In opdracht van:

Aanpassen ventilatie installaties Science park gebouw E

 

Voor de Universiteit gaan wij een vervolg geven op het aanpassen van de ventilatie in gebouw E. Doordat een intensiever gebruik van het gebouw is een hogere ventilatiecapaciteit nodig voor de zuurkasten in de laboratoria. Afgelopen jaar hebben wij de capaciteit in de hoogbouw aangepast, dit jaar zullen wij dit project uitbreiden naar de laagbouw.

 

 

In opdracht van:

Nieuwbouw bedrijfsgebouw VYVA Fabrics Amsterdam

 

Wij hebben de opdracht ontvangen voor het ontwerp van alle werktuigkundige installatie voor het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw van VYVA Fabrics in Amsterdam. In de plannen is een gebouw ontworpen met ca. 2000m2 opslag en 900m2 kantoorruimte. Voor het ontwerp is een bouwteam samengesteld dat alle wensen van de opdrachtgever zal vertalen in een compleet geco�rdineerd ontwerp!

  

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

2016

Duurzaam advies woning Buiksloterham

 

Voor een nieuw te bouwen villa in Buiksloterham adviseren wij de toekomstige bewoners over de mogelijkheden om duurzame installaties toe te passen. Nadat van gebruikers zijn ge�nformeerd over de mogelijkheden en kosten zullen wij voor de gekozen installatie een schetsontwerp opstellen.

  

In samenwerking met:

Jean-Marc Saurer

Bouwkundig coaching

Verbeteren binnenklimaat Universum te Amsterdam.

 

Voor sportcomplex Universum hebben wij in 2015 en 2016 diverse onderzoeken gedaan naar klachten omtrent het binnenklimaat. Veel klachten zijn direct verholpen door kleine mankementen te verhelpen, de installaties beter in te regelen en door aanvullend onderhoud te plegen aan de installaties.

 

Nu hebben wij de opdracht ontvangen om de laatste projecten in het herstel te begeleiden. Binnen dit project worden onder andere aanvullende installaties aangebracht voor een klimhal, zullen wij het herteltraject van het gebouwbeheersysteem begeleiden en wordt voor enkele ruimten met een gezondheidsfunctie een aanvullende installatie ontworpen. 

  

In opdracht van:

 

Onderzoek en herstelplan klimaatverbetering

 

Voor gezondheidscentrum de Entree gaan wij een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om het binnenklimaat te verbeteren. Nadat wij eerder hebben gemeten, is gebleken dat het binnenklimaat niet optimaal is voor het gebruik van de ruimten. Daarom gaan wij een vervolgonderzoek uitvoeren en zullen een plan bedenken om binnen de mogelijkheden van het gebouw het binnenklimaat te verbeteren.

 

In opdracht van:

 

 

Verhogen ventilatiecapaciteit

 

Voor de Universiteit van Amsterdam gaan wij op het Science Park een project begeleiden waarbij de ventilatiecapaciteit moet worden verhoogd. Nu is in de totale capaciteit rekening gehouden met een gelijktijdigheid bij het gebruik van zuurkasten in laboratoria. Doordat de labs drukker bezet raken wil de gebruiker deze gelijktijdigheid verhogen.

 

In opdracht van:

 

 

Upgrade Oude Turfmarkt 143-147 Amsterdam

 

Voor de Universiteit van Amsterdam zullen wij deelnemen aan een ontwerpteam voor Oude Turfmarkt 143-147. In deze gebouwen worden diverse interne verbouwingen ter verbetering van de huisvesting uitgevoerd. Binnen deze verbouwing  worden enkele installaties toegevoegd en gemoderniseerd om het binnenklimaat te verbeteren. Doordat de gebouwen rijksmonumenten zijn moeten alle aanpassingen binnen het gebouw worden uitgevoerd!

 

In opdracht van:

 

 

Huisvesting International Commision on Missing Persons te Den Haag

 

Voor ICMP gaan wij in Den Haag de installaties voor hun nieuwe huisvesting ontwerpen. In het pand aan de Koninginnegracht in Den Haag zullen kantoorruimtes en een DNA laboratorium worden ondergebracht. 

 

In opdracht van:

 

 

In samenwerking met:

 

 

Publicatie Rijksoverheid:

klik hier

 

Functionele aanpassingen Universiteit van Amsterdam

 

Ook dit jaar mogen wij voor de Universiteit van Amsterdam enkele projecten uit de functionele aanpassingen verzorgen.

 

Op het Science Park zullen wij in een ruimte van de Universiteitsbibliotheek klimaatklachten aanpakken door de vloer te vervangen en extra verwarming aan te laten leggen.

 

Voor de piekkoelinstallatie van een grote server ruimte zullen wij een oplossing bedenken om oververhitting in de zomer te voorkomen.

 

Ook zullen wij een onderzoek doen in een wat ouder gebouw naar het huidige binnenklimaat. Doel van het onderzoek is het uitwerken van een plan om tot verbetering van het binnenklimaat te komen.

 

Op het Roeters Eiland Complex gaan wij bij REC-M een berging voorzien van de juiste installaties om deze ruimte geschikt te maken als computerlokaal.

 

In opdracht van:

 

 

Schetsontwerp installaties & transmissieberekening Vaart kavel 6 te Alkmaar

 

Voor Kavel 6 op Vaart in Alkmaar hebben wij de installaties schetsmatig ontworpen.

Voor het ontwerp van de warmtepompinstallatie hebben wij tevens de transmissieberekening opgesteld.

 

In samenwerking met:

 

 

Kantorencomplex voor Xebia - Laapersveld - Hilversum

 

Voor Xebia gaan wij het ontwerp maken voor de installaties in hun nieuwe kantooromgeving met een oppervlak van ruim 4000m2.

 

Het bestaande gebouw op Laapersveld in Hilversum zal worden verbouwd tot een moderne huisvesting die qua stijl en entourage het bedrijf Xebia zal uitstralen met een daarbij horend klimaat en behaaglijkheidniveau.

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

Transmissieberekening 142 appartementen Haarlem

 

Voor een nieuw te bouwen appartementencomplex hebben wij de transmissieberekening opgesteld.

Een speciale klus, door de ronde vorm van het gebouw!

 

In opdracht van:

 

Hoofdkantoor Sissy Boy Amsterdam

 

Een uniek project is het al vanaf de eerste vergadering.

Het nieuwe kantoor van Sissy Boy staat in het teken van Circulair Bouwen: Zo veel mogelijk gebruik van bestaande materialen, eventueel hergebruik van materialen en al wat er gemaakt wordt moet "remontabel" en verhuisbaar zijn.  En uiteraard moet het wel een uniek nieuw hoofdkantoor worden dat comfortabel is en en het merk Sissy Boy duidelijk neerzet.

 

De initiatie van het project bestaat uit workshops en inspiratie opdoen. Volledig "out of the box" denken is hier geen vraag maar eerder een eis! Alle idee�n, materialen, en functionaliteiten van eventueel bestaande objecten die gebruikt kunnen worden worden door het gehele bouwteam serieus overwogen en afgewogen. Hoe verder we in het ontwerp komen, hoe enthousiaster iedereen wordt. Hergebruik en hernieuwde functionaliteit is dan bijlna logisch!

 

Een zeer inspirerend project dat nieuwe werelden opent, en waaruit een werkelijk prachtige nieuwe huisvesting zal ontstaan!

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

 

Ontwerp installaties Fort Zuidwijkermeer.

 

Fort Zuidwijkermeer is een Fort uit de Stelling van Amsterdam en staat op de Unesco wereld erfgoedlijst.

 

"Bourgondisch Lifestyle" gaat het Fort gebruiken voor hun activiteiten. Hierdoor zal het Fort weer actief gebruikt gaan worden. De helft van het Fort zal geschikt worden gemaakt voor de opslag van kazen en zuivelproducten waarbij de ruimte gekoeld en bevochtigd moeten worden. In de overige delen van het Fort worden kantoren en een ontvangst- en proefruimte voor hun klanten gerealiseerd waar een ventilatie- en verwarminginstallatie voor zal worden ontworpen.

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

Kantoor en laboratorium ZOR Zaandam

 

Wij zijn gestart met een bouwteamsamenwerking voor de realisatie van een kantoorruimte met een laboiratorium voor ZOR in Zaandam.

ZOR gaat op de derde verdieping van een monumentaal industrieel gebouw een kantoorruimte realiseren met een laboratorium voor olie- en vetonderzoek. Wij zullen het ontwerp van de installaties en het bouwfysisch onderzoek in dit bouwteam verzorgen tot en met de aanbesteding van het werk.

  

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

Quickscan Bibliotheek Transvaalkwartier Den Haag

 

Voor de gemeente Den Haag gaan wij een quickscan doen voor de bibliotheek in het Transvaalkwartier in Den Haag.

Doel van de quickscan is het in beeld brengen van de huidige klimaatproblemen, en een advies op te stellen waarin wordt beschreven met welke aanpassingen deze kunnen worden opgelost.

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

 

Ontwerp duurzame waterwoning Schoon Schip Amsterdam

 

Opstellen ontwerp voor zeer duurzame waterwoningen.

Een EPC van 0 is het uitgangspunt voor de waterwoningen van schoon schip in Amsterdam.

Voor kavel 19 gaan wij de installaties inde woningen ontwerpen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het bovenliggende masterplan, een kavelpaspoort en de duurzame menukaart van de gemeente Amsterdam.

 

In samenwerking met:

 

Ontwerp duurzame waterwoning Schoon Schip Amsterdam

 

Opstellen ontwerp voor zeer duurzame waterwoningen.

Een EPC van 0 is het uitgangspunt voor de waterwoningen van schoon schip in Amsterdam.

Voor kavel 4 gaan wij de installaties inde woningen ontwerpen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het bovenliggende masterplan, een kavelpaspoort en de duurzame menukaart van de gemeente Amsterdam.

 

In samenwerking met:

 

Aanpassen laboratorium FNWI gebouw E.

 

Op het Science Park in Amsterdam gaan wij in gebouw E van de Universiteit van Amsterdam de laboratoriuminrichting aanpassen ten behoeve van de komst van een instituut van de VU.

Het meubilair moet worden aangepast. Zo moeten veiligheidskasten en werkbladen worden aangepast of vervangen en worden gesloten werkkasten en glove-boxen geplaatst. Daarvoor moeten uiteraard ook de installatie worden aangelegd waaronder ventilatie, aardgas-, stikstof- en waterstofaansluitingen.

 

In opdracht van:

 

Opstellen transmissieberekening

 

voor gebouw 197 op het Hembrugterrein te Zaandam

 

In opdracht van:

 

Onderzoek installatie Bibliotheek DOK Delft.

 

Voor de initiatiefase van een verbouwing van de bibliotheek in Delft hebben wij een onderzoek gedaan naar de bestaande installaties. Op basis daarvan hebben wij een eerste plan en kostenraming opgesteld.

 

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

Ontwerp ketelhuis

 

Voor een bestaand gebouw aan de generaal Vetterstraat te Amsterdam hebben wij een nieuw ketelhuis ontworpen inclusief een nieuw distributiesysteem.

 

In opdracht van:

Stookindustrie B.V.

 

2015

Onderzoek binnenklimaat Universum te Amsterdam.

 

Voor sportcomplex Universum hebben wij de opdracht om diverse klimaatklachten, welke al lange tijd heersen, te onderzoeken en de directe te ondersteunen bij het oplossen daarvan. De klimaatklachten komen voor in de kantoren en sportruimten. Door het meten (loggen) van het binnenklimaat, en deze metingen te vergelijken met de bevindingen van het personeel worden de klimaatproblemen in kaart gebracht en worden ontwerpen opgesteld om deze op te lossen.

  

In opdracht van:

 

Onderzoek installaties kantorencomplex Laapersveld.

 

Voor Sure vastgoed hebben wij een onderzoek gedaan naar de installaties in een kantorencomplex. Daarbij is gekeken in welke mate de installaties kunnen worden gebruikt als het gebouw een onderwijsfunctie krijgt. Op basis van de bevindingen hebben wij de kostenramingen opgesteld voor het aanpassen van de installaties.

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

 

Advies woning Oostwold

 

Voor een woning in Oostwold hebben wij het volledige ontwerp van de installaties verzorgd. Op basis van de wensen van de opdrachtgever is een complete set met bestekstekeningen en een technische omschrijving opgesteld. Hierin waren vele duurzame installaties verwerkt zoals een palletkachel, een regenwateropvangsysteem en een veld met zonnepanelen. Ook bij de toegepaste materialen is goed gekeken naar duurzaamheid en levensduur.

 

In opdracht van:

 

Onderzoek installaties bibliotheek van Breda

 

Voor Sure vastgoed hebben wij een onderzoek gedaan naar de installaties in de bibliotheek in Breda. Doel van het onderzoek was het opstellen van een notitie waarin beschreven staat welke installaties in een toekomstige renovatie of verbouwing herbruikbaar zijn, of kunnen worden vervangen. Daarnaast is tevens gekeken in welke mate de duurzaamheidambities van de bibliotheek kunnen worden gerealiseerd. 

 

In opdracht van:

 

Onderzoek installaties Stadhuis van Harderwijk.

 

Voor de gemeente Harderwijk hebben wij ter ondersteuning van hun planvorming voor de verbouwing van het Stadhuis een onderzoek gedaan naar de bestaande installaties.

Doel van het onderzoek was het vaststellen van de huidige kwaliteit van de installaties en de uitbreidingsmogelijkheden. Tevens zijn de installaties getoetst op bruikbaarheid in de nieuwe planvorming en een mogelijke toepassing van duurzame systemen.

 

In opdracht van:

 

Ontwerp NN17 hotel, nieuwe nieuwstraat Amsterdam

 

Voor het NN17 hotel op de Nieuwe Nieuwstraat in Amsterdam hebben wij het volledige ontwerp van alle installatie verzorgt. Het eindresultaat is een complete set tekeningen en berekeningen waarmee de installaties kunnen worden aanbesteed.

 

In opdracht van:

Onderzoeken voor de Universiteit van Amsterdam, Science Park gebouw D en E:

 

In verband met het doen van laseronderzoek door een nieuw instituut begeleiden wij een onderzoek in gebouw D naar mechanische trillingen op de constructies en elektromagnetische straling welke het onderzoek mogelijk be�nvloed.

 

In het naastgelegen gebouw E wordt voeren wij een vooronderzoek uit naar het uitbreiden van de ventilatiecapaciteit voor de zuurkasten zodat deze intensiever kunnen worden gebruikt.

 

Meininger Hotel Amsterdam-Sloterdijk

 

Voorlopig ontwerp - Definitief ontwerp en Werktekeningen

voor de Werktuigkundige installaties voor de uitbreiding van het Meininger Hotel te Amsterdam-Sloterdijk met 68 kamers, een lobby, keukens, bar en restaurant. Na deze uitbreiding zal het hotel in totaal 321 kamers tellen.

 

In opdracht van:

Tankverwarming Groots Extractiefabriek

 

Voor het verwarmen van opslagtanks voor olie�n en vetten hebben wij een advies opgesteld voor de tankverwarming. Doel van deze verwarming is het voorkomen van stolling van de opgeslagen grondstoffen in de tanks en leidingen.

 

In opdracht van:

 

 

 

 

 

Kerk de Vermaning te Wormerveer

 

Installatieadvies voor het klimatiseren van kerk "De Vermaning" te Wormerveer met als doel de kerk te kunnen gebruiker voor multifunctioneel gebruik met grotere groepen mensen.

 

In opdracht van:

 

 

Aanpassen klimaatinstallatie collegezalen

FNWI - Science Park - Amsterdam

 

Voor de universiteit van Amsterdam hebben wij de ventilatie installatie van twee grote collegezalen uitgebreid. Aanleiding was een minder fijne binnenluchtkwaliteit door het intensieve gebruik van de ruimten. De aanpassingen mijn gefaseerd uitgevoerd in de zomer- en kerstvakantie om overlast voor studenten te voorkomen.

 

In samenwerking met Heijmans zijn de installaties ontworpen. Door gebruik te maken van bestaande installatie kon met een relatief kleine impact de capaciteit verdubbeld worden en werd een flinke besparing op het geraamde budget gerealiseerd. Vervolgens hebben wij namens de UvA het projectmanagement gevoerd over de uitvoering en oplevering van dit werk.

 

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

Dienstwoning Benno Premselahuis

 

Voor de Hogeschool van Amsterdam hebben wij in de monumentale dienstwoning van het Benno Premselahuis een klimaatinstallatie aangelegd. Oorspronkelijk war er natuurlijke ventilatie en radiatorenverwarming in het gebouw aanwezig waardoor veel tocht- en klimaatklachten werden veroorzaakt.

 

Om het binnenklimaat te verbeteren zijn de natuurlijke ventilatieopeningen in de gevels dichtgezet en is een balansventilatiesysteem aangelegd. Door een lucht-lucht warmtepomp is de ventilatie installatie voorzien van verwarming en koeling waardoor de ruimten met een fijn binnenklimaat weer goed bruikbaar zijn.

 

Uiteraard is de gehele ingreep gedaan met behoud van alle monumentale kenmerken van het gebouw. Zo is de ventilator op de zolder geplaatst en zijn slechts kleine zinken kappen gebruik welke aan de achterzijde van het dak zijn geplaatst. De warmtepomp staat op een naburig gebouw op een daarvoor ontworpen installatieplaats. In het gebouw zijn slechts twee kleine kokers gemaakt welke in dezelfde stijl als de bestaande wanden zijn afgewerkt.

 

In opdracht van:

Roeterseilandcomplex gebouw G

Ontwerp en Projectmanagement Werktuigkundige installaties

 

Voor de universiteit van Amsterdam hebben wij het complete traject van ontwerp, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding verzorgt voor de loodgieters installaties en klimaatinstallaties.

 

In een ontwerpteam hebben wij samengewerkt bij het onderzoek naar de mogelijkheden bij een verbouwing en het ontwerpen van de gekozen technieken.

 

Na de aanbesteding hebben wij het projectmanagement voor de installaties verzorgt tijdens de uitvoering van deze renovatie van ca. 6700m2 onderwijs- en kantoorruimte

 

In opdracht van:

 

Roeterseilandcomplex gebouw E

 

Wij hebben deelgenomen aan het ontwerpteam voor de upgrade van REC-E van de Universiteit van Amsterdam. REC-E is een kantoor- en onderwijsgebouw van ca. 12.000m2 aan de Roetersstraat in Amsterdam.

 

Na het ontwerp hebben wij de aanbesteding van de installaties begeleid. In de uitvoeringsfase hebben wij vervolgens het projectmanagement voor de werktuigkundige installaties voor onze opdrachtgever gevoerd.

 

In opdracht van:

 

 

Uitvoeringsbegeleiding voor Hotel "The Dutchess"

 

Tijdens de realisatie van het W-hotel in de voormalige Kasbank aan de Spuistraat in Amsterdam hebben wij bijgedragen aan co�rdinatie en ontwerp. In dit enorme, multidisciplinaire project is ��n van meest luxe hotels van Amsterdam gerealiseerd. In een eerdere opdracht hadden wij reeds een bouwteamtender uitgewerkt voor dit prachtige rijksmonument.

 

Als eerste rijksmonument is een Breeam-NL Verry Good certificaat afgegeven.

 

Onze voornaamste opdracht is de realisatiefase was het co�rdineren van meerdere discliplines en het aandragen van concreet uitvoerbare oplossingen met als doel het gehele werk binnen de planning te kunnen realiseren.

 

Met meer als 21 nationaliteiten op de bouw lag er tevens een grote uitdaging in het oplossen van taalbarri�res en het inbrengen van nationale en Europese regelgeving over de installaties in het project.

 

 

In opdracht van:

Nieuwbouw van een Bredeschool "De Nijepoort" te Groenekan.

Binnen dit bouwteam worden alle disciplines vanaf het eerste ontwerp in het bouwkundige plan ge�ntegreerd. Hierdoor ontstaat een compleet functioneel ontwerp voor het gebouw en de installaties.

In opdracht van:

 

In samenwerking met:

Albert Keijzer Transport te Zaandam

Onderzoek naar de mogelijkheden tot modernisering en verduurzaming van de installaties in de bestaande huisvesting van Albert Keijzer Transport te Zaandam

 

In opdracht van:

 

 

luxe Villa te Jisp

Definitief ontwerp en werktekeningen voor de installaties in een nieuw te bouwen luxe Villa te Jisp

 

In opdracht van:

2014

Luxe Villa Alkmaar

Definitief ontwerp en werktekeningen voor de nieuwbouw van een zeer luxe Villa te Alkmaar

 

In opdracht van:

 

 

Verduurzaming klimaat- en drooginstallaties drinkwaterbedrijf Dunea voor de  productiefaciliteit in Katwijk

Ontwerpteam Archiefbewaarplaats Delft

Voor de nieuw te bouwen Archiefbewaarplaats te Delft hebben wij het voorlopig en definitief ontwerp opgesteld voor alle installaties. De klimaatinstallaties hebben een comfortfunctie in het kantorengedeelte van het gebouw, maar dienen in de archiefdepots een binnenklimaat volgens de archiefwet voor archiefbewaarplaatsen te realiseren. Zowel de temperatuur als de vochtigheid in deze ruimtes moeten binnen strenge grenzen blijven en ook de luchtkwaliteit moet aan veel voorwaarden voldoen.

 

In opdracht van:

Voorlopig ontwerp - Definitief ontwerp - Werktekeningen

voor de Werktuigkundige installaties voor de uitbreiding van het Meininger Hotel te Amsterdam-Sloterdijk van 219 naar 253 kamers

 

In opdracht van:

Bouwteam tender voor Hotel "The Dutchess"

(voormalig Kasbankgebouw) Amsterdam

 

Voorlopig ontwerp en bouwaanvraag stukken

Hotel voormalig Kasbankgebouw Amsterdam

 

In opdracht van:

 

2013

Opstellen stukken t.b.v. bouwaanvraag

monumentaal gedeelte Raadhuishotel te Amsterdam

 

In opdracht van:

 

Opstellen kostenraming

Tulip-In hotel Amsterdam Schiphol

Opstellen kostenraming

331 woonstudio's Amsterdam

 

In opdracht van:

Opstellen stukken t.b.v. bouwaanvraag

verbouwing woonhuis te Alkmaar

Opstellen kostenraming Palacehotel Amsterdam (5-sterren)

157 kamers en 9 suites

Opstellen rapportage met aanbevelingen 

voor het binnenklimaat in een bestaand kantoorgebouw

SLS groep te Saltbommel

Opstellen kostenraming Motel One te Amsterdam

320 kamers, conferentieruimten, retaurant en lobby

 

In opdracht van:

Bestek en tekeningen

Luxe Villa te Laren

Transmissieberekening

Uitbreiding Heliomare te Krommenie

Opstellen onderhoudsconcept met kostenraming voor het Zorg- en wijkcentrum met parkeergarage

Tritongebouw Purmerend

 

In opdracht van:

 

Transmissie- en koellastberekening

nieuwbouw 21 appartementen, 2 woningen en de campus "Terrein Boon" te Wormerveer

Opstellen kostenraming Landgoed Tulpenburgh

Advies inbraakwerende roosters in lichtkoepels

naar boven

Stratenmakerhof 6 - 1825CX Alkmaar - Telefoon 072-2202818 - Mobiel 06-26224550 -

Algemene voorwaarden DNR-2011 & Toelichting op algemene voorwaarden DNR-2011

KvK-Alkmaar 56.51.44.09 - BTW-ID: NL002070999B20 - (c) Technisch adviesbureau Kaandorp