Technisch Adviesbureau Kaandorp

■ Home      ■ Contact      ■ Dienstverlening      ■ Meten      ■ Duurzaamheid      ■ Referenties

Laatste update: 07-01-2021

 

 

Duurzaamheid speelt een grote rol in de huidige bouwplannen. Energieverbruik, energiebesparing, de "circulaire gedachte" en "cradle-to-cradle" zijn in deze tijd veel gehoord. In de moderne installatietechniek is duurzaamheid niet meer weg te denken, omdat de installaties voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik.

 

De verandering van gasgestookte installaties naar elektrische installaties is in volle gang. Voor nieuw te realiseren projecten zijn prachtige oplossingen beschikbaar, betaalbaar en toepasbaar. In bestaande gebouwen blijkt de overgang naar all-electric vaak wat lastiger. Gebouwen moeten eerst bouwkundig worden verbeterd om ervoor te zorgen dat de duurzame technieken ook leiden tot energiebesparing en een goed binnenklimaat.

 

Duurzaamheid zit echter niet alleen in energieverbruik, maar ook in de hoeveelheid grondstoffen die gebruikt worden bij het realiseren van een installatie. Het is natuurlijk prachtig als een installatie wordt ontworpen waarmee het energieverbruik wordt beperkt, maar als daarvoor veel apparaten en producten nodig zijn voor een klein gebouw moeten wij ons afvragen of het duurzame doel bereikt wordt. Juist daarom zoeken wij altijd naar een optimale mix tussen  toegepaste installaties, de "footprint" van de benodigde apparatuur en de energetische voordelen die met de installatie behaald behaald kunnen worden. Wij kijken naar het formaat en het gebruik van een gebouw of ruimte en maken bij onze ontwerpen gebruik van innovatieve doch betrouwbare producten. Uiteraard spelen ook de investering en de financiele voordelen een rol in het maken van een goede keuze.

 

De levensduur en de recyclebaarheid van materialen wordt ook afgewogen bij het ontwerpen van een duurzame installatie. Door te kiezen voor materialen met een lange levensduur wordt grondstofverbruik in de nabije toekomst voorkomen. Door materialen te kiezen die hergebruikt kunnen worden, en dus niet in de verbrandingsoven terecht komen, wordt bijgedragen aan de duurzame circulaire gedachte. In die gedachte denken wij tijdens het ontwerp al na over het einde van de levensduur van een installatie, en de mate waarin de toegepaste materialen kunnen worden hergebruikt.

 

fotobal

Een energiebesparende installatie is niet per definitie duurzaam maar een duurzaam ontworpen installatie zal energie besparen!

Stratenmakerhof 6 - 1825CX Alkmaar - Telefoon 072-2202818 - Mobiel 06-26224550 -

Algemene voorwaarden DNR-2011 & Toelichting op algemene voorwaarden DNR-2011

KvK-Alkmaar 56.51.44.09 - BTW-ID: NL002070999B20 - (c) Technisch adviesbureau Kaandorp