Technisch Adviesbureau Kaandorp

■ Home      ■ Contact      ■ Dienstverlening      ■ Meten      ■ Duurzaamheid      ■ Referenties

Laatste update: 07-01-2021

 

 

Meten is weten!

 

Daarom beschikken wij over diverse soorten meters die hun meetgegevens opslaan. Uit deze gegevens kunnen wij analyseren hoe het binnenklimaat zich over een langere tijd gedraagt en of bepaalde meetwaarden afwijkingen vertonen. Met de resultaten van deze metingen ontstaat een goed beeld van de installatie in een bepaalde ruimte.

 

 

Klimaatmetingen

Het binnenklimaat is goed meetbaar door de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2 gehalte in de lucht te meten over een langere periode. Hiervoor gebruiken wij dataloggers van W÷hler die deze gegevens gedurende een week opslaan.  

Thermische metingen

Tocht, koudebruggen en slechte isolatie kunnen de behaaglijkheid zeer negatief be´┐Żnvloeden. Daarom beschikken wij over een warmtebeeld camera.

Met deze camera worden foto's gemaakt welke 4800 temperatuurmetingen bevatten. Met deze foto's kunnen we warmste en koudste plaatsen in beeld worden gebracht.

 

Ook wordt deze camera gebruikt om de werking van installaties te controleren. Er kunnen foto's worden genomen van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en regelkasten om de werking of mogelijke problemen in beeld te brengen. 

 

 

 

Luchtmetingen

Met de Testo meetset kunnen wij eenvoudig meten hoeveel lucht door de roosters en ventilatieventielen wordt in- of uitgeblazen. Daardoor kan worden vastgesteld of de ventilatie juist functioneert en voldoet aan het ontwerp.

 

Voor grote installaties waarin ook kanaalmetingen noodzakelijk zijn maken wij gebruik van een gespecialiseerd bedrijf dat voor ons de metingen met nog geavanceerdere meetapparatuur uitvoert. Uiteraard verzorgen wij de aansturing van dit bedrijf en het opstellen van de conclusie op basis van uitgevoerde metingen!

 

Temperatuurmetingen

Snel en eenvoudig kunnen wij de temperaturen meten, ook op enige afstand met onze infrarood laserthermometer. 

 

Geluidmetingen

Ook het omgevingsgeluid kan van invloed zijn op de behaaglijkheid. Wij doen geluidmetingen met een geluidslogger die op dB(A) niveau meet. De meetgegevens worden een week lang elke 2 seconde opgeslagen.

 

Stratenmakerhof 6 - 1825CX Alkmaar - Telefoon 072-2202818 - Mobiel 06-26224550 -

Algemene voorwaarden DNR-2011 & Toelichting op algemene voorwaarden DNR-2011

KvK-Alkmaar 56.51.44.09 - BTW-ID: NL002070999B20 - (c) Technisch adviesbureau Kaandorp