Technisch Adviesbureau Kaandorp

■ Home      ■ Contact      ■ Dienstverlening      ■ Meten      ■ Duurzaamheid      ■ Referenties

Laatste update: 07-01-2021

 

 

Verklaring omtrent Corona / COVID-19 tot en met 30-04-2020

 

Zoals u van ons gewend bent willen wij iedereen zo goed mogelijk helpen met onze dienstverlening. Ook in de huidige situatie rond het COVID-19 virus.

De gezondheid van alle betrokken partijen staat voorop en daar voor vragen wij dan ook een ieders medewerking.

 

Inzet op reeds geplande werkzaamheden

In deze periode verloopt onze dienstverlening mogelijk iets anders dan u van ons gewend bent. We zullen in overleg met elkaar afstemmen of het verantwoord en echt noodzakelijk is om vergaderingen en/of werkzaamheden uit te voeren op locatie.

 

Inzet bij nog niet gepland werk (calamiteiten)

Het is nu, meer dan ooit, verstandig om ons te beschermen en we zullen dan ook vragen naar uw gezondheidstoestand wat wellicht in strijd is met de AVG regelgeving. Indien u wenst hier geen antwoord op te geven is dat uw goed recht. Wij kunnen u dan verder niet helpen zolang de voorzorgsmaatregelen van de overheid van kracht zijn.

 

Leveranciers goederen

Ook met de chauffeurs en personeel van onze toeleveranciers hebben wij het beste voor. Om de contactmomenten te beperken / uit te sluiten vragen we medewerking voor de volgende procedure:

-          Paklijsten worden zowel elektronisch als op papier niet langer ondertekend.

-          De chauffeur mag zijn eigen lijst aftekenen met de letters PK.

-          Leveringen mogen op de stoep worden geplaatst. Nadat wij de deur hebben geopend kunt u de zending als afgeleverd beschouwen.

 

Bezetting

Waar mogelijk werken mensen thuis, zo ook wij zelf. Dit is in sommige gevallen even behelpen, maar om overleg te vereenvoudigen kunnen wij overleg plegen met Google Hangout, Skype, Whatsapp etc.

 

Verder informatie

Bij vragen kunt u ons altijd bellen, mailen op appen.

 

Vriendelijke groet

Technisch Adviesbureau Kaandorp

Stratenmakerhof 6 - 1825CX Alkmaar - Telefoon 072-2202818 - Mobiel 06-26224550 -

Algemene voorwaarden DNR-2011 & Toelichting op algemene voorwaarden DNR-2011

KvK-Alkmaar 56.51.44.09 - BTW-ID: NL002070999B20 - (c) Technisch adviesbureau Kaandorp